Következő alkalom:

Alapítónk

P. Tamás Gergely Alajos

(1915.szept.18 - 1967.aug.29.)

Ferences szerzetes, tanár, karnagy, zeneszerző Öregcsertőn született... Gimn. tanulmányait Kalocsán, Pécsett és Jászberényben végezte. 1933-tól mint ferences rend Kapisztrán Rendtartomány tagja bölcseleti és teológiai főiskolát végzett Gyöngyösön. 1941-ben Kodály Zoltán bíztatására Budapestre jön és a Zeneművészet Főiskola egyházzenei, később egyházkarnagyi és zeneszerzési tanszékére iratkozott be, s mint ennek hallgatója megkezdte a 1945-ben a Kapisztrán Kórus , 1947 –től a zenekar, majd a Kapisztrán Gyermekkar és gyermek-zenekar szervezését azzal a szándékkal, hogy ébren tartsa az egyházi zene nagy hagyományait és teret biztosítson az ifjúság keresztény szellemben történő nevelésének a nehéz esztendőkben. 150 tagú együttesét Kapisztrán Szent Jánosról, az 1456 évi világraszóló nándorfehérvári győzelem hőséről nevezte el. Csodálatos pedagógiai tehetségével maga köré vonzott fiatalt, felnőttet egyaránt. Hallatlan színes egyéniség volt, nyílt emberségével mindenkit meghódított aki a közelébe került. 1948-tól a Magyar Rádióban havonként felléptek és évenként többször a Zeneakadémia nagytermében oratórium hangversenyt adtak.. A Magyar Rádió a Kapisztrán Együttest annyira értékelte, hogy annak előadásában külföldi rádióadók számára hanglemez műsort vett fel. (Párizs, London, Zürich). 1949. május 24-től Liszt: Via Crucisának és Stravinszky: Miséjének bemutatása után a Zeneakadémiai és Rádiószereplési lehetőségek megszüntek. 1952 – től főleg a budapesti belvárosi Főplébánia templomban és a Margit körúti ferences templomban, sok vidéki templomban oratórium hangversenyeket adott az Operaház művészeinek közreműködésével.

1953-tól tanít a szentendrei Ferences Gimnáziumban. 1959-től a budapesti Hittudományi Akadémia tanára.

22 esztendős karnagyi, egyházkarnagyi működése során megszólaltatta a a zeneirodalom valamennyi nagy korszakának legjelentősebb alkotásait. A liturgikus zene gregorian és többszólamú „a capella” irodalmán túl kórusainak betanította az oratórium, kantáta és mise műfajok gazdag repertoárját Bach H-moll miséjétől Handel Messiásától Dvorak Stabat Materéig több magyarországi ősbemutató megvalósításával. Az előadások rangos Operaházi szólistái (Báthy Annától- Tiszay Magda, Réti József- Várhelyi Endréig) örök időkre beírták nevüket a nagy bemutatók emlékkönyvébe.

Zeneszerzőként 1956-ban indult el pályáján. 1956. okt. 22-én mutatta be teljes Együttesével a „Nándorfehérvár 1456” c. oratóriumát, a világraszóló történelmi esemény 500. évfordulója alkalmából. A zsúfolásig megtelt Belvárosi Főplébánia templomban elhangzott oratóriumnak óriási sekere volt. (A Magyar Rádió is készített róla felvételt, de a következőnapok harcai során sajnos ez megsemmisült.) De készült hanglemezfelvétel belőle Amerikában élő magyarok összefogása által. További fontosabb művei: Lacrimae Petri oratórium, Karácsonyi orat. Kánai menyegző, Kapisztrán opera, Kapisztrán mise, Missa Juventutis, Őrangyal mise, Szeretet himnusz, Memento, Betlehemi királyok, Szent Ferenc himnusz, és még számos motetta. Művei a liturgikus várakozásokat példázó, a sacralis és népi hangvétel sajátos, tiszta ötvözetei.

Tamás Alajost a Gyermekkórus és gyermek-zenekar tagjai rajongásig szerették . Nekik írta a Missa Juventutis az Ifjúság miséjét. Ezek az előadások felejthetetlenek számukra. A mű nagy tetszést aratott külföldön is. 1966 karácsonyán mutatta be angol fordításban a New Brunswick-i Douglass College leánykórusa és zenekara az Egyesült Államokban. (A hangfelvételt 200 rádió adó zenei programja sugározta tovább.) Az amerikai zenekritikusok véleménye szerint ebben a táncos ritmusú misében a gyermeki lelket tökéletesen ismerő szerző-pedagógus egyben önmagát is bemutatja…. A szabadon fogalmazott szöveg olyan mintha zsoltár lenne – „gyermekhangra”, szép és költői, s ötletes hangszerelés sikeresen hangolja össze a klasszikus hangszereket a népi tamburával és gyermeki dobolással”. (P.V.V. New Brunswick, USA. – 1967)

Alázatosan szolgálta az egyház zene ügyét, és annak irodalmát műalkotásaival is gazdagította. Nemzedékek köszönhették neki, hogy teljes és hiteles képet kaphattak a zeneirodalom e területéről. A keresztény népművelés kiemelkedő alakja volt. A nagy zenepedagógus hatása több mint három évtized múltán is érezhető. A „nagy család” tagjai szétszóródva a nagy világban is érzik az összetartozást. Találkozások alkalmával nem győznek csodálkozni azon, amire csak most döbbentek rá: egy csodálatosan nagy pedagógus egyéniség forrasztotta örökre egybe őket.

Karnagyaink >>

2019.02.22.

Kórustagoknak

a jelszó változatlan

Előadásainkból

Zenék   

Videók